Bảo Vệ 3 Thế Hệ Gia Đình Của Bạn

Tại Cordlife, chúng tôi hiểu rằng là cha mẹ, bạn không có cơ hội để lưu trữ máu dây rốn quý giá của riêng bạn. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã mở rộng phạm vi bảo hiểm sinh học của việc ưu giữ máu cuống rốn của bé cho 3 thế hệ trong gia đình bằng CordBlood Network.

Không giống như các ngân hàng máu cuống rốn khác chỉ cung cấp dịch vụ cơ bản ban đầu cho con của bạn, CordBlood Network, một chương trình bắt đầu của Cordlife sẽ giúp tìm kiếm đơn vị máu phù hợp nếu cần thiết cho con bạn, bố mẹ ruột và ông bà. Với CordBlood Network, bây giờ bạn có thể bảo vệ 3 thế hệ gia đình của bạn bằng cách lưu giữ máu dây rốn của bé với Cordlife