Thu Thập An Toàn, Nhanh Chóng và Không Gây Đau

Bạn hãy tập trung vào con của bạn, chúng tôi sẽ làm những phần việc còn lại!

Cho dù bạn có sinh thường hay sinh mổ, quá trình thu thập các tế bào gốc của bé là luôn an toàn, không gây đau đớn và không gây bất kỳ ảnh hưởng nào cho bạn, con bạn cũng như kế hoạch sinh của bạn. Sau khi sinh bé, dây rốn được kẹp và cắt. Khi đó Bác sĩ sẽ chích một cây kim vào trong dây rốn để lấy phần máu còn lại.(Nếu không lấy máu này thì dây rốn sau khi cắt đi thường được bỏ đi xem như là rác thải y tế.

Túi thu thập máu không đông được phê duyệt bởi AABB (American Association of Blood Banks – Hiệp hội Ngân hàng máu của Mỹ) là túi vô trùng và đơn giản cho Bác sĩ sử dụng. Nếu bạn cũng quyết định lưu trữ mô dây rốn, một phần của dây rốn sẽ được thu thập và đặt vào trong hộp chứa. Sau đó nó sẽ được gửi cùng với máu cuống rốn về phòng thí nghiệm của chúng tôi.

Sau khi thu thập xong, Bác sĩ hoặc Nữ hộ sinh của bạn sẽ niêm phong túi, dán các nhãn in sẵn với thông tin của bạn và đặt nó vào bộ lưu trữ.

Vì ưu tiên hàng đầu là sự an toàn của bạn và con bạn, nên quyết định cuối cùng về việc lấy máu cuống rốn sẽ phụ thuộc vào Bác sĩ và Nữ hộ sinh của bạn.

Từ bệnh viện đến phòng thí nghiệm của chúng tôi: sau khi thông báo với chúng tôi về việc giao mẫu lưu trữ và kiểm tra lại nội dung cũng như thông tin các nhãn dán trên bộ lưu trữ, chuyển phát nhanh về dịch vụ y tế sẽ nhận bộ lưu trữ từ bệnh viện của bạn và vận chuyển đến phòng thí nghiệm & lưu trữ tại Cordlife. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ngay khi bộ lưu trữ đến phòng thí nghiệm của chúng tôi.