Tại Sao Cần Lưu Trữ Máu Cuống Rốn

Tại Sao Cần Lưu Trữ Máu Cuống Rốn

Máu Cuống Rốn Chứa Một Nguồn Phong Phú Các Tế Bào Gốc Tạo Máu Được Gọi Là Tế Bào Gốc Máu Haematopoietic (HSCs)

Tải Về Thông Tin Sản Phẩm

Tải Về Thông Tin Sản Phẩm

Tải Thông Tin Cordlife Để Biết Thêm Về Cordlife và Các Lợi Ích Của Ngân Hàng Máu Cuống Rốn.

Công Nghệ và Chất Lượng

Công Nghệ và Chất Lượng

Ngân Hàng Máu Cuống Rốn Tư Nhân Đầu Tiên Ở Singapore Cung Cấp Công Nghệ Xử Lý Tự Động Sepax®2.

Những Lợi Thế Của Cordlife

Những Lợi Thế Của Cordlife

Với CordBlood Network, Ngay Từ Bây Giờ Bạn Có Thể Bảo Vệ 3 Thế Hệ Gia Đình Của Bạn Bằng Cách Lưu Trữ Máu Cuống Rốn Của Con Bạn Với Cordlife.